2017-04-28

Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych udzielanych przez Powiat
Białobrzeski, których wartoość
przekracza wyrażoną w złotych kwotę
30.000 euro w roku 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych udzielanych przez Powiat Białobrzeski, których wartoość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30.000 euro w roku 2017.

Załączniki

  Plan zamówień pub...h na 2017.pdf 349,06 KB (pdf) szczegóły pobierz