Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rejestr zgłoszeń budowy 2017r.
Rejestr zgłoszeń budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt
1a, 2b, 19a ustawy Prawo budowlane – 2017r.
04.04.2017 więcej
Rejestr zgłoszeń budowy 2016r.
Rejestr zgłoszeń budowy 2016r.
21.03.2017 więcej