2017-10-10

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
Wydział Administracyjny i Rozwoju

II piętro, pokój 23
Tel.  (48) 613 34 13 wew. 105
Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
w dni robocze od 7.30 do 15.30

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.),
  • zarządzenia nr 27/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 11 września 2017 r.

 

 

 

Załączniki

  Regulamin - Starost...odpisane.docx 25,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 27 z 2017.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1.docx 18,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2.docx 18,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE WRZESIEŃ 2017.docx 13,39 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się