2017-10-10

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Białobrzegach
Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi
Wydział Administracyjny i Rozwoju

II piętro, pokój 23
Tel.  (48) 613 34 13 wew. 105
Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
w dni robocze od 7.30 do 15.30

 

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397),
  • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm),
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. zm.),
  • zarządzenia nr 27/2017 Starosty Białobrzeskiego z dnia 11 września 2017 r.

 

 

 

Załączniki

  Regulamin - Starost...odpisane.docx 25,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zarządzenie Nr 27 z 2017.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1.docx 18,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2.docx 18,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE WRZESIEŃ 2017.docx 13,39 KB (doc) szczegóły pobierz