2017-06-06

Jednostki organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy
Dyrektor: Anna Wieczorek
ul. Składowa 5
tel. +48 48 613 24 80
e-mail: sekretariat@pupbialobrzegi.pl
www.pupbialobrzegi.pl


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica
Dyrektor: Iwona Matysiak
ul. Żeromskiego 86
tel. (048) 6132710
fax. (048) 6134510
email: zspbialobrzegi@poczta.onet.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl


Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
Dyrektor: Iwona Śliwa
ul. Targowicka 3
tel. 048 613 26 64
fax. 048 613 42 44
e-mail: loak1@poczta.onet.pl
www.lobialobrzegi.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektor: Teresa Gołębiowska
ul. Krakowska 28
nr 48 613 34 20
48 613 34 14 wew. 123
e-mail: pcpr2@bialobrzegipowiat.pl
              sekretariat@pcprbialobrzegi.pl
www.pcprbialobrzegi.pl


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Dyrektor: Andrzej Grosicki
ul. Żeromskiego 84
telefon/fax: 48/ 613 30 78
e-mail: poradniap-p@tlen.pl
www.poradnia.bialobrzegipowiat.pl


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach
Dyrektor: Jolanta Tomczyk
ul. Krakowska 56
Telefon: 48 613 24 35  
Faks: 48 613 24 35
e-mail: biblioteka@bialobrzegipowiat.pl
www.biblioteka.bialobrzegipowiat.pl


Powiatowy Zarząd Dróg
Dyrektor: Włodzimierz Stachera
ul. Kościelna 103
tel/fax: 48 613 23 38
e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl
www.pzdpbialobrzegi.pl


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa 10
26-800 Białobrzegi (woj.mazowieckie)
Telefon: 48 613 27 50
Fax: 48 613 23 85
E-mail: sps_bialobrzegi@poczta.onet.pl
ZOZ-Mail: 1400123@zoz.org.pl
www.spszozbialobrzegi.republika.pl


Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu
Dyrektor: Arkadiusz Śliwa
Niedabyl 36A
26-804 Stromiec
tel./ fax: 48 619 10 28
e-mail: dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl
www.dpsniedabyl.pl