2017-06-06

Jednostki organizacyjne

Powiatowy Urząd Pracy
Dyrektor: Anna Wieczorek
ul. Składowa 5
tel. +48 48 613 24 80
e-mail: sekretariat@pupbialobrzegi.pl
www.pupbialobrzegi.pl


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica
Dyrektor: Iwona Matysiak
ul. Żeromskiego 86
tel. (048) 6132710
fax. (048) 6134510
email: zspbialobrzegi@poczta.onet.pl
www.zspbialobrzegi.edu.pl


Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
Dyrektor: Iwona Śliwa
ul. Targowicka 3
tel. 048 613 26 64
fax. 048 613 42 44
e-mail: loak1@poczta.onet.pl
www.lobialobrzegi.pl


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Dyrektor: Teresa Gołębiowska
ul. Krakowska 28
nr 48 360 02n24
e-mail: pcpr@bialobrzegipowiat.pl
              pcpr2@bialobrzegipowiat.pl
www.pcprbialobrzegi.pl


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Dyrektor: Andrzej Grosicki
ul. Żeromskiego 84
telefon/fax: 48/ 613 30 78
e-mail: poradniap-p@tlen.pl
www.poradnia.bialobrzegipowiat.pl


Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach
Dyrektor: Jolanta Tomczyk
ul. Krakowska 56
Telefon: 48 613 24 35  
Faks: 48 613 24 35
e-mail: biblioteka@bialobrzegipowiat.pl
www.biblioteka.bialobrzegipowiat.pl


Powiatowy Zarząd Dróg
Dyrektor: Włodzimierz Stachera
ul. Kościelna 103
tel/fax: 48 613 23 38
e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl
www.pzdpbialobrzegi.pl


Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Spacerowa 10
26-800 Białobrzegi (woj.mazowieckie)
Telefon: 48 613 27 50
Fax: 48 613 23 85
E-mail: sps_bialobrzegi@poczta.onet.pl
ZOZ-Mail: 1400123@zoz.org.pl
www.spszozbialobrzegi.republika.pl


Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu
Dyrektor: Arkadiusz Śliwa
Niedabyl 36A
26-804 Stromiec
tel./ fax: 48 619 10 28
e-mail: dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl
www.dpsniedabyl.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się