2017-06-01

Oświadczenia Majątkowe kwiecień 2017r

Oświadczenia Majątkowe kwiecień 2017r

Załączniki

  adam pastuszka.pdf 2,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  adam pekacki.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  agnieszka zych.pdf 2,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  andrzej mikolaj radecki.pdf 2,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  andrzej grzegorz matysiak.pdf 2,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  andrzej grosicki.pdf 2,59 MB (pdf) szczegóły pobierz
  anna katarzyna kacprzak.pdf 2,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  anna maria wieczorek.pdf 2,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  arkadiusz hubert sliwa.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  bogdan glowacki.pdf 1,81 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Bogdan Ginter.pdf 2,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  bozena traczyk.pdf 2,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  elzbieta edyta kot.pdf 2,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ezlbieta irena szczechowska.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  grazyna osowska.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  grzegorz stepniewski.pdf 1,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  grzegorz kacprzak.pdf 2,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  halina marzena mazurkiewicz.pdf 2,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  halina stachera.pdf 1,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ireneusz gumowski.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  iwona urszula matysiak.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  iwona katarzyna sliwa.pdf 2,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  jacek jan reczko.pdf 2,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  jolanta anna kozak.pdf 2,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  krystyna sobien.pdf 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  leszek jozef gonkowski.pdf 2,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  magdalena maria bujnowska.pdf 1,48 MB (pdf) szczegóły pobierz
  magdalena sieczak.pdf 1,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  mariusz prasek.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  miroslaw kacprzak.pdf 2,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  rafal seliga.pdf 2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  piotr pawel kacprzak.pdf 2,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  renata wielgus.pdf 2,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  sylwester korgul.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ryszard kazimierz regulski.pdf 2,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  teresa burdach.pdf 2,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Wlodzimierz stachera.pdf 1,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  teresa golebiowska.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  andrzejajcekozieblo.pdf 2,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zbigniewjannowacki.pdf 1,93 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zbigniew_nowacki.pdf 885,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się