2016-05-31

Oświadczenia majątkowe kwiecień 2016

Oświadczenia majątkowe kwiecień 2016

Załączniki

  bozena traczyk 2016.pdf 2,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  jacek reczko 2016.pdf 2,63 MB (pdf) szczegóły pobierz
  adam pastuszka.pdf 2,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ireneusz gumowski 2016.pdf 1,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Arkadiusz Śliwa 2016.pdf 793,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Iwona Matysiak 2016.pdf 852,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Teresa Burdach 2016.pdf 809,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bogdan Głowacki 2016.pdf 673,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Magdalena Sieczak 2016.pdf 768,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Grosicki 2016.pdf 903,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Iwona Śliwa 2016.pdf 817,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Magdalena Bujnowska 2016.pdf 495,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Piotr Kacprzak 2016.pdf 810,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grażyna Osowska 2016.pdf 759,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mirosław Kacprzak 2016.pdf 795,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Kacprzak 2016.pdf 859,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Elżbieta Szczechowska 2016.pdf 822,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Włodzimierz Stachera 2016.pdf 596,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Halina Stachera 2016.pdf 600,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grzegorz Kacprzak 2016.pdf 871,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Halina Mazurkiewicz 2016.pdf 875,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jolanta Tomczyk 2016.pdf 831,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kot Elżbieta 2016.pdf 826,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Barbara Ginter 2016.pdf 784,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Anna Wieczorek 2016.pdf 810,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Kwiatkowski 2016.pdf 362,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Teresa Gołębiowska 2016.pdf 882,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Grzegorz Stępniewski 2016.pdf 708,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Adam Pękacki 2016.pdf 854,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Mariusz Prasek 2016.pdf 524,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ryszard Regulski 2016.pdf 860,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Leszek Gałkowski 2016.pdf 831,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Renata Wielgus 2016.pdf 806,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krystyna Sobień 2016.pdf 838,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Radecki 2016.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Andrzej Matysiak 2016.pdf 998,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sylwester Korgul 2016.pdf 1,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rafal Seliga 2016.pdf 1,43 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się