Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
50.000,00 PLN  
Ogłaszający
Powiat Białobrzeski  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
9  
Data publikacji od
2018-02-28  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2018-03-15 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10 tj. termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Powiecie Białobrzeskim oraz budowy instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna, solarna i pompa ciepła). Prace związane z termomodernizacją odbywać się będą na budynku ZOZ-ów, których współwłaścicielem w udziale 82,90% jest Powiat Białobrzeski – Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej oraz współwłaścicielem w udziale 17,10% jest Miasto i Gmina Białobrzegi – Miejsko-Gminny ZOZ. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zmniejszenie utraty ciepła m.in. przez przenikanie przez ściany zewnętrzne, drzwi zewnętrze, stropy, okna. Wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł energii (systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompa ciepła) pozwoli na redukcję kosztów ogrzewania i energii elektrycznej oraz wpłynie pozytywnie na jakość powietrza w powiecie. Ograniczeniu ulegnie niska emisja zanieczyszczeń ciepłowniczych, co pośrednio może się przyczynić do poprawy zdrowia mieszkańców. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń będzie miało pozytywne przełożenie na kondycję innych budynków w powiecie ograniczając ich degradację. W ramach projektu zostaną wykonane między innymi prace związane z: docieplenie ścian, wymiana okien, wykonanie izolacji fundamentów, kompleksową wymianą instalacji c.o., wykonanie instalacji fotowoltaicznej, solarnej i pompy ciepła, wymianę instalacji elektrycznej na energooszczędną, wymianą więźb i poszycia dachowego. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. W wyniku realizacji prac termomodernizacyjnych poprawa efektywności energetycznej dla energii końcowej w stosunku do stanu istniejącego wynosi 72,82% (a redukcja emisji CO2 wynosi 78,10%)- dane na podstawie audytu energetycznego.

Załączniki

  Ogłoszenie nr 524637.pdf 472,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 10,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 formu...z oferty.docx 757,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 2 oświ...warunków.doc 767 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 3 oświ...kluczeniu.doc 773,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 4 wykaz robót.doc 775,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 5 wykaz osób.doc 784 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 6 oświ...itałowej.doc 790 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 7 wzór umowy.pdf 727,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 8 do...przedmiar.zip 24,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  załącznik 9 oświ...rudnieniu.doc 775 KB (doc) szczegóły pobierz
  1 pytanie i odpowie... 05032018.pdf 358,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOZ białobrzegi przedmiar.zip 22,07 KB (zip) szczegóły pobierz
  UWAGA- MODYFIKACJA SIWZ NR 1.pdf 340,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik 7 wzór...6.03.2018.pdf 717,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2 pytanie i odpowie... 08032018.pdf 563,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 1,28 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o Uni...ępowania.pdf 993,77 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się