Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa zaplecza sportowego przy kompleksie boisk sportowych Orlik  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Ogłaszający
Powiat Białobrzeski  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
9  
Data publikacji od
2018-07-06  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2018-07-31 10:00  

UWAGA 27.07.2018- PYTANIA ODPOWIEDZI WRAZ Z PRZEDMIAREM INSTALACJI SANITARNEJ

UWAGA 20.07.2018: ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA

UWAGA 19.07.2018: ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających budowie zaplecza sportowego przy kompleksie boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi.

Projektowana budowa zaplecza sportowego na Orliku z przeznaczeniem na cele socjalno-sanitarne. Forma architektoniczna projektowanej budowy budynku zaplecza sportowego nawiązuje do otaczającej zabudowy zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 2310/3 obręb 0001 Białobrzegi, gm. Białobrzegi pow. białobrzeski.  Program funkcjonalny budynku zaplecza sportowego na orliku Rzut parteru: 1. pom. tech. mag. terakota 5,06 m2, łazienka dla niepełn. terakota 5,24 m2, pom. animatorów terakota 5,90 m2, łazienka damska terakota 10,28 m2, szatnia damska terakota 15,82 m2, wc damskie terakota 1,39 m2, łazienka męska terakota 10,32 m2, wc męskie terakota 1,34 m2, sztania męska terakota 16,23 m2, pom.magazynowe terakota 15,90, łazienka personelu terakota 6,18 m2, wc personelu terakota 1,35 m2, pom.personelu terakota 19,66 m2- powierzchnia użytkowa 114,67 m2. Podstawowe parametry budynku zaplecza sportowego:  Szerokość frontowa budynku 21,12 m, Szerokość budynku w głąb działki 8,00 m, Wysokość parteru 3,06 m, Wysokość budynku w kalenicy /od 0,00 bud./ 3,66 m, Głębokość ławy fundament./od 0,00 bud./-1,10 m, Spadek połaci dachu budynku 2,00 st.,Powierzchnia tarasu 23,71 m2, Powierzchnia dachu 199,16 m2, Długość kalenicy 21,52 m2, Długość okapów 42,04 m2,  Powierzchnia zabudowy 168,96 m2, Powierzchnia użytkowa 114,67 m2, Kubatura 517,01 m3. Podstawowe dane materiałowe elementów konstrukcji: beton chudy B-10,beton konstrukcyjny B-25, stal zbrojeniowa: główne pręty AIIIN, A0. Fundamenty budynku:  Ławy fundamentowe wykonano jako zbrojone i wylewane z betonu C20/25 o wysokości 30 cm na podkładzie z chudego betonu kl. B10 o gr. 10 cm i zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. min 30 cm. Zbrojenie podłużne 4 #12 klasy AIIIN połączone strzemionami ɸ8 co 25 ze stali klasy A-0. (St3S). Pod ławami należy wylać warstwę chudego betonu B10 o gr. 10 cm i i ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Zagęszczone zbrojenie pod słupy wg rys konstrukcyjnych stóp fundamentowych. Ściany fundamentowe:  Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej   klasy M10 z wypełnionymi na gładko fugami.: ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm. Słupy konstrukcyjne w wykonaniu żelbetowym o przekroju wg rys. konstrukcyjnych -wszystkie słupy zewnętrzne zaprojektowane jako żelbetowe wylewane na mokro  wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojenie główne ze stali klasy AIIIN (RB500W),  strzemiona ze stali klasy A-0. Stropy w wykonaniu: Strop nad parterem zaprojektowano jako żelbetową płytę monolityczną wylewaną na mokro gr. 12 cm (opartą na ścianach za pomocą wieńców obwodowych, nadprożach i belkach) z betonu klasy C20/25, zbrojenie główne ze stali klasy AIIIN (RB500W). Płytę stropową należy wylewać jednocześnie z wieńcami oraz belkami i nadprożami w poziomie stropów. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji, a dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki rzutów i przekrojów). Wieńce w wykonaniu monolitycznym żelbetowym po obwodzie ścian konstrukcyjnych  zewnętrznych i wewnętrznych zbrojone 4#12 AIIIN, strzemiona 6 co max. 25 cm A0. Nadproża i belki-nadproża w wykonaniu żelbetowym monolitycznym /lub prefabrykaty/Belki i nadproża zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C20/25 zbrojenie podłużne ze stali klasy AIIIN, pozostałe ze stali klasy A0. Minimalne oparcie belek i nadproży na ścianach 25 cm. Belki i nadproża na poziomie stropów należy wylać razem z płytą stropową. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji. Ściany nadziemne zewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe: bloczki wapienno-piaskowe gr. 18 cm, Styropian elewacyjny gr. 15 cm. Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18 cm o wytrzymałości na ściskanie 15/20 MPa na zaprawie cementowo- wapiennej klasy M5. Ściany wewnętrzne działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm. Kominy-wentylacja mechaniczna poprzez wywiewki w stropodachu /wg rys. wentylacji/.Należy stosować się do instrukcji i wytycznych wybranego producenta odnośnie doboru urządzeń, montażu i wykończenia. Stropodach w wykonaniu jednospadowym o spadku 2 st. na płycie żelbetowej monolitycznej gr. 12 cm ocieplonej od zewnątrz wełną  mineralną gr. min. 25 cm, następnie pokryty warstwą betonu gr. min. 5 cm ze spadkiem. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Obróbki blacharskie w wykonaniu z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze  przykrycia dachu, obróbki dekarskie -obróbki dekarskie w wykonaniu z blachy gr. 0,55 mm, ocynkowanej malowanej  w kolorze przekrycia dachu, Rynny i rury spustowe w wykonaniu z blachy gr. 0,55 mm, ocynkowanej malowanej w kolorze przekrycia dachu.

 Posadzka parteru -posadzki parteru zaprojektowano jako betonową podłogę na gruncie z izolacją przeciwwilgociową, ocieploną płytami styropianowymi, wykończoną wylewką betonową. Posadzki  / w wykonaniu przeciwpoślizgowym/ należy wykończyć wg zestawienia pomieszczeń. Posadzkę należy dylatować po obrysie ścian i w progach drzwi. Dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów).

Taras zewnętrzny-taras w wykonaniu z kostki brukowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa.

Taras należy wykonać w spadku 0,5-1%. Taras należy dylatować po obrysie i w progach drzwi. Dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów).

Izolacja przeciwwilgociowa: Izolacja pozioma ścian fundamentowych pod pierwsza warstwę bloczków wapienno-piaskowych. Pod pierwszą warstwą bloczków wapienno-piaskowych należy wykonać przekładkę z papy połączoną szczelnie z izolacją pionową. Izolacja pozioma ścian fundamentowych-izolację należy wykonać stosując dwie warstwy papy termozgrzewalnej układanej na chudym betonie. Pod pierwszą warstwą bloczków wapienno-piaskowych należy wykonać przekładkę z papy połączoną szczelnie z izolacją pionową.  Izolacja pionowa ścian fundamentowych - izolacje pionową fundamentów i ścian fundamentowych należy wykonać stosując emulsje na bazie dyspersji bitumicznych do wysokości 30 cm nad powierzchnię  terenu. Izolacja podłóg: izolacja przeciwwilgociowa  z  foli przeciwwilgociowej PE.

Izolacja stropodachu: folię paroizolacyjną należy ułożyć pomiędzy płytą stropu, a izolacją termiczną izolacja termiczna: Ściany zewnętrzne ocieplone styropian gr. 15,00,   Ściany fundamentowe izolowane poliestrem ekstrudowanym  gr. 10 cm , posadzki na gruncie styropian M20 gr. 15,00 cm.  Termiczna stropodachu wełna mineralna gr. 25 cm w folii paroszczelnej i folii paroprzepuszczalnej.

Stolarka okienna i drzwiowa

-  Okna PCV  /zalecane okna trzy szybowe/

-  Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia

-  Szyby trzyszybowe zespolone o współczynniku: U = 0,7 W/m2K

-  Parapety zewnętrzne w wykonaniu z blachy tytanowo cynkowej lub kamienne

-  Drzwi wewnętrzne drewniane klejone z okładziną z naturalnego forniru.

 Drzwi wewnętrzne powinny mieć w dolnej części wykonane otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza dla łazienek. Warstwy podłoża pod posadzki na gruncie

-  Podsypka piaskowa zagęszczana

-  Płyta betonowa

-  Izolacja przeciwwilgociowa,

-  Izolacja termiczna – styropian

-  Wylewka zbrojona stalową siatką

Podłoża pod posadzki parteru- Wylewane na mokro z zatopioną stalową siatką na podłożu izolacji termicznej, pływające, z pełną dylatacją od elementów konstrukcyjnych na betonowej podbudowie i warstwie zagęszczonego piasku. Podłogi w pomieszczeniach powinny spełniać warunku funkcjonalne i estetyczne, tworząc klimat przyjemnego i ciepłego wnętrza.

Ściany nośne- tynki akrylowe lub silikonowe zewnętrzne gr. ok. 1,5 cm. Sufity- Tynki i gładzie gipsowe. Wyposażenie w instalacje elektryczne i teletechniczne- wg projektu instalacji elektrycznej. instalacje wod-kan i sanitarne: automatyczna armatura umywalek, automatyczna armatura zestawów prysznicowych ogrzewacz wody przepływowy elektryczny-  wg projektu instalacji wod-kan i sanitarnej. Instalacja centralnego ogrzewania-ogrzewanie podłogowe-wg projektu instalacji co.

Malowanie i powłoki zabezpieczające-ściany i sufity zarówno tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym (w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności) należy pomalować farbami akrylowymi lub lateksowymi. Podłoże należy zagruntować gruntem.

Bilans powierzchni budynku: powierzchnia zabudowy 168,96 m2, powierzchnia użytkowa w budynku 114,67 m2, kubatura 517,01 m3. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: powierzchnia działki nr 2310/3 8 545,00 m2, powierzchnia zabudowy 168,96 m2, łączna ilość miejsc parkingowych 2,   powierzchnia użytkowa 114,67 m2, wysokość zabudowy / od poziomu 0,0/ 3,66 m, ilość kondygnacji naziemnych 1.

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających budowie zaplecza sportowego przy kompleksie boisk sportowych Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach, Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi.

Projektowana budowa zaplecza sportowego na Orliku z przeznaczeniem na cele socjalno-sanitarne. Forma architektoniczna projektowanej budowy budynku zaplecza sportowego nawiązuje do otaczającej zabudowy zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 2310/3 obręb 0001 Białobrzegi, gm. Białobrzegi pow. białobrzeski.  Program funkcjonalny budynku zaplecza sportowego na orliku Rzut parteru: 1. pom. tech. mag. terakota 5,06 m2, łazienka dla niepełn. terakota 5,24 m2, pom. animatorów terakota 5,90 m2, łazienka damska terakota 10,28 m2, szatnia damska terakota 15,82 m2, wc damskie terakota 1,39 m2, łazienka męska terakota 10,32 m2, wc męskie terakota 1,34 m2, sztania męska terakota 16,23 m2, pom.magazynowe terakota 15,90, łazienka personelu terakota 6,18 m2, wc personelu terakota 1,35 m2, pom.personelu terakota 19,66 m2- powierzchnia użytkowa 114,67 m2. Podstawowe parametry budynku zaplecza sportowego:  Szerokość frontowa budynku 21,12 m, Szerokość budynku w głąb działki 8,00 m, Wysokość parteru 3,06 m, Wysokość budynku w kalenicy /od 0,00 bud./ 3,66 m, Głębokość ławy fundament./od 0,00 bud./-1,10 m, Spadek połaci dachu budynku 2,00 st.,Powierzchnia tarasu 23,71 m2, Powierzchnia dachu 199,16 m2, Długość kalenicy 21,52 m2, Długość okapów 42,04 m2,  Powierzchnia zabudowy 168,96 m2, Powierzchnia użytkowa 114,67 m2, Kubatura 517,01 m3. Podstawowe dane materiałowe elementów konstrukcji: beton chudy B-10,beton konstrukcyjny B-25, stal zbrojeniowa: główne pręty AIIIN, A0. Fundamenty budynku:  Ławy fundamentowe wykonano jako zbrojone i wylewane z betonu C20/25 o wysokości 30 cm na podkładzie z chudego betonu kl. B10 o gr. 10 cm i zagęszczonej podsypce piaskowej o gr. min 30 cm. Zbrojenie podłużne 4 #12 klasy AIIIN połączone strzemionami ɸ8 co 25 ze stali klasy A-0. (St3S). Pod ławami należy wylać warstwę chudego betonu B10 o gr. 10 cm i i ułożyć warstwę izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy termozgrzewalnej. Zagęszczone zbrojenie pod słupy wg rys konstrukcyjnych stóp fundamentowych. Ściany fundamentowe:  Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej   klasy M10 z wypełnionymi na gładko fugami.: ściana z bloczków betonowych gr. 24 cm. Słupy konstrukcyjne w wykonaniu żelbetowym o przekroju wg rys. konstrukcyjnych -wszystkie słupy zewnętrzne zaprojektowane jako żelbetowe wylewane na mokro  wykonane z betonu klasy C20/25, zbrojenie główne ze stali klasy AIIIN (RB500W),  strzemiona ze stali klasy A-0. Stropy w wykonaniu: Strop nad parterem zaprojektowano jako żelbetową płytę monolityczną wylewaną na mokro gr. 12 cm (opartą na ścianach za pomocą wieńców obwodowych, nadprożach i belkach) z betonu klasy C20/25, zbrojenie główne ze stali klasy AIIIN (RB500W). Płytę stropową należy wylewać jednocześnie z wieńcami oraz belkami i nadprożami w poziomie stropów. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji, a dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki rzutów i przekrojów). Wieńce w wykonaniu monolitycznym żelbetowym po obwodzie ścian konstrukcyjnych  zewnętrznych i wewnętrznych zbrojone 4#12 AIIIN, strzemiona 6 co max. 25 cm A0. Nadproża i belki-nadproża w wykonaniu żelbetowym monolitycznym /lub prefabrykaty/Belki i nadproża zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu klasy C20/25 zbrojenie podłużne ze stali klasy AIIIN, pozostałe ze stali klasy A0. Minimalne oparcie belek i nadproży na ścianach 25 cm. Belki i nadproża na poziomie stropów należy wylać razem z płytą stropową. Szczegółowe rozwiązania pokazano w projekcie konstrukcji. Ściany nadziemne zewnętrzne konstrukcyjne murowane z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.  Ściany zewnętrzne dwuwarstwowe: bloczki wapienno-piaskowe gr. 18 cm, Styropian elewacyjny gr. 15 cm. Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z bloczków wapienno-piaskowych gr. 18 cm o wytrzymałości na ściskanie 15/20 MPa na zaprawie cementowo- wapiennej klasy M5. Ściany wewnętrzne działowe z bloczków wapienno-piaskowych gr. 12 cm. Kominy-wentylacja mechaniczna poprzez wywiewki w stropodachu /wg rys. wentylacji/.Należy stosować się do instrukcji i wytycznych wybranego producenta odnośnie doboru urządzeń, montażu i wykończenia. Stropodach w wykonaniu jednospadowym o spadku 2 st. na płycie żelbetowej monolitycznej gr. 12 cm ocieplonej od zewnątrz wełną  mineralną gr. min. 25 cm, następnie pokryty warstwą betonu gr. min. 5 cm ze spadkiem. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej. Obróbki blacharskie w wykonaniu z blachy ocynkowanej malowanej w kolorze  przykrycia dachu, obróbki dekarskie -obróbki dekarskie w wykonaniu z blachy gr. 0,55 mm, ocynkowanej malowanej  w kolorze przekrycia dachu, Rynny i rury spustowe w wykonaniu z blachy gr. 0,55 mm, ocynkowanej malowanej w kolorze przekrycia dachu.

 Posadzka parteru -posadzki parteru zaprojektowano jako betonową podłogę na gruncie z izolacją przeciwwilgociową, ocieploną płytami styropianowymi, wykończoną wylewką betonową. Posadzki  / w wykonaniu przeciwpoślizgowym/ należy wykończyć wg zestawienia pomieszczeń. Posadzkę należy dylatować po obrysie ścian i w progach drzwi. Dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów).

Taras zewnętrzny-taras w wykonaniu z kostki brukowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa.

Taras należy wykonać w spadku 0,5-1%. Taras należy dylatować po obrysie i w progach drzwi. Dokładny opis przegród budowlanych znajduje się w części graficznej (rysunki przekrojów).

Izolacja przeciwwilgociowa: Izolacja pozioma ścian fundamentowych pod pierwsza warstwę bloczków wapienno-piaskowych. Pod pierwszą warstwą bloczków wapienno-piaskowych należy wykonać przekładkę z papy połączoną szczelnie z izolacją pionową. Izolacja pozioma ścian fundamentowych-izolację należy wykonać stosując dwie warstwy papy termozgrzewalnej układanej na chudym betonie. Pod pierwszą warstwą bloczków wapienno-piaskowych należy wykonać przekładkę z papy połączoną szczelnie z izolacją pionową.  Izolacja pionowa ścian fundamentowych - izolacje pionową fundamentów i ścian fundamentowych należy wykonać stosując emulsje na bazie dyspersji bitumicznych do wysokości 30 cm nad powierzchnię  terenu. Izolacja podłóg: izolacja przeciwwilgociowa  z  foli przeciwwilgociowej PE.

Izolacja stropodachu: folię paroizolacyjną należy ułożyć pomiędzy płytą stropu, a izolacją termiczną izolacja termiczna: Ściany zewnętrzne ocieplone styropian gr. 15,00,   Ściany fundamentowe izolowane poliestrem ekstrudowanym  gr. 10 cm , posadzki na gruncie styropian M20 gr. 15,00 cm.  Termiczna stropodachu wełna mineralna gr. 25 cm w folii paroszczelnej i folii paroprzepuszczalnej.

Stolarka okienna i drzwiowa

-  Okna PCV  /zalecane okna trzy szybowe/

-  Okucia obwiedniowe z funkcją rozszczelnienia

-  Szyby trzyszybowe zespolone o współczynniku: U = 0,7 W/m2K

-  Parapety zewnętrzne w wykonaniu z blachy tytanowo cynkowej lub kamienne

-  Drzwi wewnętrzne drewniane klejone z okładziną z naturalnego forniru.

 Drzwi wewnętrzne powinny mieć w dolnej części wykonane otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza dla łazienek. Warstwy podłoża pod posadzki na gruncie

-  Podsypka piaskowa zagęszczana

-  Płyta betonowa

-  Izolacja przeciwwilgociowa,

-  Izolacja termiczna – styropian

-  Wylewka zbrojona stalową siatką

Podłoża pod posadzki parteru- Wylewane na mokro z zatopioną stalową siatką na podłożu izolacji termicznej, pływające, z pełną dylatacją od elementów konstrukcyjnych na betonowej podbudowie i warstwie zagęszczonego piasku. Podłogi w pomieszczeniach powinny spełniać warunku funkcjonalne i estetyczne, tworząc klimat przyjemnego i ciepłego wnętrza.

Ściany nośne- tynki akrylowe lub silikonowe zewnętrzne gr. ok. 1,5 cm. Sufity- Tynki i gładzie gipsowe. Wyposażenie w instalacje elektryczne i teletechniczne- wg projektu instalacji elektrycznej. instalacje wod-kan i sanitarne: automatyczna armatura umywalek, automatyczna armatura zestawów prysznicowych ogrzewacz wody przepływowy elektryczny-  wg projektu instalacji wod-kan i sanitarnej. Instalacja centralnego ogrzewania-ogrzewanie podłogowe-wg projektu instalacji co.

Malowanie i powłoki zabezpieczające-ściany i sufity zarówno tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym (w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności) należy pomalować farbami akrylowymi lub lateksowymi. Podłoże należy zagruntować gruntem.

Bilans powierzchni budynku: powierzchnia zabudowy 168,96 m2, powierzchnia użytkowa w budynku 114,67 m2, kubatura 517,01 m3. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji: powierzchnia działki nr 2310/3 8 545,00 m2, powierzchnia zabudowy 168,96 m2, łączna ilość miejsc parkingowych 2,   powierzchnia użytkowa 114,67 m2, wysokość zabudowy / od poziomu 0,0/ 3,66 m, ilość kondygnacji naziemnych 1.

Załączniki

  Ogłoszenie nr 585305.docx 37,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ.PDF 11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 formu...rz oferty.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 2 oświ...warunków.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 3 oświ...kluczeniu.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 4 oświ...itałowej.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 5 umowa.doc.pdf 304,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 6.zip 20,66 MB (zip) szczegóły pobierz
  załącznik 7 zobowiązania.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 8 wykaz osób.doc 47,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 9 oświ...nie osoby.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  PISMO 19072018.pdf 473,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_ 19072018.PDF 10,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie nr 5001...19072018.docx 12,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  pismo 20.07.2018 r..PDF 147,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 20.07.2018 r..PDF 10,13 MB (pdf) szczegóły pobierz
  umowa 20072018.pdf 305,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...20072018.docx 12,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  AR.272.6.2018.AB - ...nia i odp.pdf 316,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przedmiar inst sani...łobrzegi.pdf 420,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o uni... 01082018.PDF 117,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się