Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach kontynuacji realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Białobrzeskim”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
 
Powiat
 
Ulica
 
Numer budynku
9  
Data publikacji do
2025-12-31  
Termin składania ofert
2017-08-07 10:00  

Powiat Białobrzeski: Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach
kontynuacji realizacji projektu pod nazwą „Stop wykluczeniu cyfrowemu w
Powiecie Białobrzeskim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Załączniki

  ogloszenie o zamówieniu.pdf 87,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 28072017.pdf 412,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik Nr 1 do siwz.docx 14,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik Nr 2 do siwz.docx 13,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do siwz.docx 14,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do siwz.docx 14,56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do siwz.docx 14,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik nr 6 do siwz.docx 14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 do SIWZ.pdf 386,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wykaz lokalizacji z...8_do_siwz.pdf 400,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zalacznik_nr_9_do_siwz.pdf 43,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...08.2017 r.pdf 716,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...zej (003).pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogł o udzieleniu zamówienia.pdf 445,8 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się