2018-11-27

Skład Rady Powiatu Białobrzeskiego VI Kadencji

Skład Rady Powiatu VI Kadencji

Przewodniczący Rady Powiatu Białobrzeskiego przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 14.30 do 15.30.

adres e-mail: biurorady@bialobrzegipowiat.pl

RADA POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO

VI KADENCJI 2018 - 2023

 

lp.

imię i nazwisko

funkcja

1.    

Anna Dudkiewicz

Członek Zarządu,
Członek Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

2.    

Sylwester Gajda

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Członek Komisji Budżetu i Finansów

3.    

Leszek Gałkowski

Członek Zarządu,
Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

4.    

Ireneusz Gumowski

Członek Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

5.    

Ewa Górzyńska

 Wiceprzewodnicząca Rady
Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

6.    

Sylwester Korgul

Starosta

7.    

Andrzej Matysiak

Przewodniczący Rady

8.    

Andrzej Oziębło

Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Budżetu i Finansów

9.    

Artur Pastuszka

Członek Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
Członek Komisji Rewizyjnej

10.                      

Jacek Reczko

Wiceprzewodniczący Rady

11.                      

Ryszard Regulski

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Członek Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

12.                      

Rafał Seliga

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

13.                      

Mirosław Siurnik

Członek Zarządu
Członek Komisji Budżetu i Finansów

14.                      

Renata Wielgus

Przewodnicząca Komisji Promocji, Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych

15.                      

Wioletta Witkowska - Nowak

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się