2016-05-16

Rada Powiatu Białobrzeskiego V Kadencji 2014-2018

Skład Rady Powiatu V Kadencji

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowacki Zbigniew Jan

Przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek od godz. 1400 do 1530 
adrs e-mail: biurorady@bialobrzegipowiat.pl 

 
 1. Gałkowski Leszek
 2. Gumowski Ireneusz - Wicestarosta Powiatu Białobrzeskiego
 3. Korgul Sylwester
 4. Matysiak Andrzej
 5. Oziębło Andrzej - Starosta Powiatu Białobrzeskiego
 6. Pastuszka Adam - Członek Zarządu Powiatu Białobrzeskiego
 7. Prasek Mariusz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białobrzeskiego
 8. Radecki Andrzej - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Białobrzeskiego
 9. Reczko Jacek - Członek Zarządu Powiatu Białobrzeskiego
 10. Seliga Rafał
 11. Regulski Ryszard
 12. Sobień Krystyna
 13. Traczyk Bożena - Członek Zarządu Powiatu Białobrzeskiego
 14. Renata Wielgus