Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 2020-05-20 08:00 przetarg nieograniczony 2020-05-26 Zobacz
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechów-Młodynie Dolne na odcinku od ... 2020-05-20 12:00 przetarg nieograniczony 2020-05-21 Zobacz
3 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1133W STARA BŁOTNICA-JEDLANKA NA ODCINKU OD KM... 2019-10-07 10:00 przetarg nieograniczony 2019-11-06 Zobacz
4 Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 2019-04-15 08:00 przetarg nieograniczony 2019-05-08 Zobacz
5 Budowa zaplecza sportowego przy kompleksie boisk sportowych Orlik 2018-07-31 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-01 Zobacz
6 Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej 2018-04-16 10:00 przetarg nieograniczony 2018-05-17 Zobacz
7 Usługi w zakresie aktywizacji o charakterze zawodowym uczestników projektu „S... 2018-01-24 10:30 usługi społeczne 2018-02-16 Zobacz
8 Sukcesywne Dostawy Artykułów Spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej 2017-04-12 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-16 Zobacz
9 Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Szansa na akt... 2017-07-18 10:30 usługi społeczne 2018-01-16 Zobacz
10 Dostawa oraz instalacja Internetu w ramach kontynuacji realizacji projektu po... 2017-08-07 10:00 przetarg nieograniczony 2018-01-16 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się