2017-08-09

Zapytanie ofertowe nr AR.272.2.11.2017.MR „Usługa udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białobrzeskiego w 2017 roku”

Zapytanie ofertowe nr AR.272.2.11.2017.MR:

„Usługa udzielenia  i obsługi długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białobrzeskiego w 2017 roku”.

Załączniki

  Załącznik nr 1 do...fertowego.pdf 589,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie ofertowe ...1.2017.MR.pdf 2,46 MB (pdf) szczegóły pobierz
  BILANS_WYKONANIE_BUDŻETU.pdf 136,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BILANS_JEDNOSTKI.pdf 174,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BILANS_SKONSOLIDOWANY.pdf 147,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwała RIO 24042017.PDF 47,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RACHUNEK_ZYSKÓW_I_STRAT.pdf 144,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZESTAWIENIE_ZMIAN_W_FUNDUSZU.pdf 128,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  2017_II_KWARTAŁ.zip 554,27 KB (zip) szczegóły pobierz
  2016_IV_KWARTAŁ.zip 763,55 KB (zip) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...0.08.2017.PDF 219,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozstrzygnięcie za...1.2017.MR.pdf 468,05 KB (pdf) szczegóły pobierz